Tipologia regiunilor geograficeOperatiunea tipologizarii se constituie intr-un incitant aspect al demersurilor regionale, datorita faptului ca a oferit un camp larg deschis exprimarii celor mai variate opinii. Inainte de orice, se impun mentionarii factorii luati in considerare la debutul oricarei actiuni de acest tip, respectiv factorii naturali, economici, sociali, tehnologici, geopolitici.

Info! You should read this message.

Consideratii generale Astfel, factorii naturali s-au constituit, o lunga perioada, intr-un element indispensabil oricarei actiuni de divizare a suprafetei terestre. Relieful, climatul, vegetatia, in primul rand, devin elemente definitorii ale peisajului, ce sunt implicate direct in operatiunea regionariiActualmente rolul regiunilor naturale lor se mentine la parametriisuperiori in teritoriile unde prezenta antropica este limitata (regiunile polare si subpolare, deserturile verzi ale Americii de Sud si Africii, deserturile tropicale ale Asiei, Africii si Australiei, regiunile muntoase ale Eurasiei sau Americii etc).

In tara noastra o astfel de regiune poate fi Delta Dunarii. Factorii economici s-au impus treptat, odata cu tendinta de antropizare a peisajului, cu edificarea unei infrastructuri ce modifica fizionomia sau arhitectura acestuia. Modificarea vegetatiei naturale prin intermediul culturilor agricole larg extinse (vezi monoculturile din America Centrala si de Sud, belturile nord-americane, culturile de citrice din tarile mediteraneene etc) a condus la identificarea unor regiuni agricole bine conturate.

Dezvoltarea industriei a avut ca urmare geneza unui peisaj de mare originalitate, cu o concentrare masiva a populatiei, activitatilor si dotarilor tehnice ale teritoriului (Boswash, Tokio-Osaka-Kobe) ce se delimiteaza adesea de la sine fata de regiunile invecinate, lipsite de astfel de atribute.

Regiunea Munteniei centrale este definita in primul rand prin atribute economice induse de prezenta metropolei bucurestene cu o industrie complexa si diversificata. Factorii sociali intre care standardul de civilizatie al populatiei, particularitatile culturale si etnice, mostenirea spirituala a colectivitatilor, aspectele comportamentale sunt elemente frecvent luate in calcul de promotorii diviziunilor teritoriale. 'Nordul' dezvoltat si 'Sudul' aflat la un standard inferior de afirmare; vestul european catolic si estul ortodox; campiile indo-gangetica sau chineza (ca vetre ale unor vechi civilizatii) in raport cu Siberia recent populata etc., sunt exemple revelatoare ale ponderii crescande a aspectelor sociale in demersurile regionale.

Factorii tehnologici sunt purtatorii unui potential major de restructurare a matricei oricarui peisaj si se materializeaza in spatiu prin modificari fizionomice, functionale, structurale. Caile de comunicatie, urbanizarea, industrializarea intensa isi aduc un aport insemnat la delimitarea spatiului terestru in unitati functionale de diverse ordine.

Aceste elemente se dovedesc a intruni insusirile unor factori de mare influenta teritoriala, de gravitatie si polarizare, ce nu pot fi omisi de nici-o analiza teritoriala complexa. Ca urmare, topicul de regiune umanizata este treptat inlocuit, dupa anul 1950, cu cel de regiune polarizata, functionala (nodala). Expresia sa cea mai elocventa porneste de la conceptul de centralitate, prefigurat cu peste un secol inainte de von Thunen si dezvoltat de W. Christaller in studiile sale. Actualmente, centrul clasic, reprezentat de un oras cu functii de atractie regionala, este inlocuit cu polii industriali sau comerciali (tehnopolii), respectiv cu veritabile axe de dezvoltare si organizare teritoriala. F

actorii geopolitici actioneaza uneori brusc si violent, trasand limite adesea arbitrare din punct de vedere al functionalitatii sistemice (divizarea Germaniei dupa al doilea razboi mondial, desprinderea Basarabiei si Bucovinei de nord de Romania, atasarea de catre Israel a inaltimilor Golan, Kosovo, Nagorno-Karabach. Gagauzia etc).

Ei pot interveni insa si in sensul armonizarii unor situatii critice mostenite (intregirea Romaniei dupa primul razboi mondial, unificarea Germaniei in 1989, destramarea imperiului sovietic etc),

Criteriile tipologizarii regiunilor geografice

Actiunea de regionare este sinonima celei de clasificare, pentru multi autori, reprezentand o grupare a fenomenelor geografice dupa gradul lor de similaritate. Dupa Cocean P. ele reprezinta operatii distincte, clasificarea precedand regionarea, subordonandu-i-se.

Criteriile de clasificare a diverselor tipuri de regiuni geografice

Dupa gradul de organizare se individualizeaza regiuni active, echilibrate, informatizate si autofinalizante ( Vallega, A. 1995), iar relatia om-mediu conduce la creionarea unor regiuni inradacinate, fluide si explozive (Fremont, A. 1976). Gradul de complexitate diferentiaza regiunile elementare (speciale) de cele complexe si integrate. Incercand sa surprinda nivelul de dezvoltare, J. Friedmann (citat de G. Wackermann, 2002) distinge patru tipuri de regiuni: centrale (regiuni core), de tranzitie spre dezvoltare, regiuni-frontiere si de tranzitie spre declin. Orientarea studiilor actuale inspre domeniile riscurilor si hazardelor, ca fenomene de maxim impact asupra omului, determina includerea intre criteriile de regionare si a gradului de vulnerabilitate a unitatilor teritoriale regionale. Astfel deosebim regiunile stabile, bine consolidate ca sisteme, de cele critice sau defavorizate.

Criteriile susmentionate si varietatea entitatilor pe care le definesc exemplifica revelator complexitatea fenomenului regional. La randul sau, ea explica atat nuantarea extrema a demersurilor cat si inevitabilele abateri de la filonul viguros al interpretarilor pertinente. Regiunile omogene Criteriul structurii s-a impus in raport cu celelalte, datorita faptului ca el oferea posibilitatea decelarii componentelor interne ale ansamblului regional, respectiv raporturile fizice si conditionarile reciproce. Din acest punct de vedere, majoritatea geografilor converg inspre delimitarea a doua tipuri de regiuni si anume: omogene si polarizate, carora André Dauphiné (1979) le asociaza regiunile anizotropice.

Regiunile omogene reflecta, in semnificatia lor, atat idealul actiunii de regionare - de a delimita suprafete aflate intr-un echilibru armonic in raport cu propria lor dinamica, dar si cu spatiile invecinate - cat si necesitatea orientarii demersurilor geografice inspre evidentierea fenomenelor-etalon.

Omogenitatea – raspandirea uniforma a masei, energiei si intereselor intr-un spatiu conturat de ea insasi - devine elementul definitoriu al entitatii in cauza. Jaqueline Beaujeu-Garnier, citata dupa A. Dauphiné, 1979 deosebeste trei forme ale omogenitatii si anume: globala, cand are loc o supraimpunere a activitatilor umane unificatoare pe un cadru fizic omogen – spre exemplu, Delta Dunarii; relativa, generata de actiunea unui element care domina net celelalte – Amazonia; recurenta derivata din asocierea unitatilor elementare ce se aseamana intre ele - Alsacia.

Regiunile omogene pot avea o origine naturala, cand elementele implicate (relief, clima, hidrografie, soluri, vegetatie, fauna) se suprapun spatial perfect sau cand un factor domina decisiv ceilalti factori (cazul Amazoniei unde vegetatia se detaseaza net pe scara conditionarilor).

Regiunile omogene antropice corespund de obicei unei faze de tranzitie scurta intre doua stari de heterogenitate. Dintre proprietatile sistemice ale regiunilor omogene se retin echilibrul stationar (generat de o dinamica extrem de lenta, cu fluxuri interne simetrice) si puterea de adaptare slaba (orice dereglare in sistem fiind capabila de distrugerea regiunii). In concluzie, regiunea omogena este un model spatial ideal ce dispare prin transformare si cresterea gradului de complexitate.

4. Regiunea polarizata

Sunt entitati teritoriale ale caror vectori converg spre unul sau mai multe puncte de gravitatie, aflate, la randul lor in relatii de conexiune (dependenta, influenta) reciproca. Polarizarea, ca fenomen extrem de raspandit in mediul geografic, a fost intrevazuta inca de von Thunen care elaboreaza, in anul 1826, un prim model al interrelatiilor spatiale ce se nasc intre punctul (centrul de gravitatie) si teritoriul limitrof. Modelul initial elaborat de von Thunen este ideal, presupunand o omogenitate perfecta a elementelor constituente.

Observand insa heterogenitatea acestora el revine cu modificari care ilustreaza deformarea modelului primar in contextul interventiei unor factori perturbatori naturali (hidrografici, climatici, morfologici) sau antropici (prezenta unor cai de transport sau a unor centre urbane satelite). Mult mai cunoscut si mai intens aplicat va fi insa modelul lui Walter Christaller, formulat ulterior, la peste un secol dupa precedentul, in 1933, model derivat din teoria locurilor centrale, intens aplicata si mediatizata si in zilele noastre. Pornind de la efectul gravitational al unui centru de putere, liniile de forta ale teritoriului se dispun ierarhizat, de la nivelul superior (centrul atractor superior) la cel de minim potential

Christaller mentioneaza nu numai ierarhia, dupa marime a locurilor centrale, ci si distantele la care ele isi manifesta influenta, teritoriul si populatia pe care le polarizeaza. Regiunea polarizata este, inainte de orice, un sistem spatial, asa cum o atesta prin modelul sau von Thunen. La baza explicarii fenomenului de polarizare se afla trei concepte si anume: inovarea, difuzia si dominarea. Exemplele cele mai edificatoare le ofera industria a carei afirmare intr-un teritoriu dat poate imbraca, succesiv, semnificatia tuturor conceptelor mentionate.

Regiunea polarizata prezinta o ierarhie functionala pornind de la rolul fiecarui pol de atractie in parte si a ariei sale de gravitatie. Ea are proprietati sistemice determinate de echilibrul dinamic instabil intre intrarile (input) si iesirile sale (output). Evolutia sa este ireversibila tinzand spre regiunea urbana considerata ca “faza ultima (de evolutie, n.n.) a unei regiuni polarizate” ( Dauphiné, A. 1979). Ca urmare, regiunea polarizata, in viziunea autorului mentionat, este definita de un triplet strans interconditionat: poli constituiti in retele in jurul carora graviteaza campurile.

Preocuparile recente se axeaza pe explicarea unor fenomene interne ale spatiilor polarizate, cum ar fi raporturile dintre centru si periferie. Centrul devine punctul de sprijin, coloana vertebrala a sistemului regional in vreme ce periferia reprezinta, concomitent,subsistemul dar si oponentul sau.

Danger! You should read this message.


Leave a Comment:
Commenter Name
Cras sit amet nibh libero, in gravida nulla. Nulla vel metus scelerisque ante sollicitudin. Cras purus odio, vestibulum in vulputate at, tempus viverra turpis. Fusce condimentum nunc ac nisi vulputate fringilla. Donec lacinia congue felis in faucibus.
Commenter Name
Cras sit amet nibh libero, in gravida nulla. Nulla vel metus scelerisque ante sollicitudin. Cras purus odio, vestibulum in vulputate at, tempus viverra turpis. Fusce condimentum nunc ac nisi vulputate fringilla. Donec lacinia congue felis in faucibus.
Commenter Name
Cras sit amet nibh libero, in gravida nulla. Nulla vel metus scelerisque ante sollicitudin. Cras purus odio, vestibulum in vulputate at, tempus viverra turpis. Fusce condimentum nunc ac nisi vulputate fringilla. Donec lacinia congue felis in faucibus.
Commenter Name
Cras sit amet nibh libero, in gravida nulla. Nulla vel metus scelerisque ante sollicitudin. Cras purus odio, vestibulum in vulputate at, tempus viverra turpis. Fusce condimentum nunc ac nisi vulputate fringilla. Donec lacinia congue felis in faucibus.
Search
Side Widget
You can put anything you want inside of these side widgets. They are easy to use, and feature the new Bootstrap 4 card containers!