Economie și Finanțe Secondary Text

Content description

Costul productiei

Reprezinta totalitatea cheltuielilor cu producerea depozitarea si vanzarea de catre firme a bunurilor economice realizate. Se recupereaza prin includerea in pretul de vanzare.

Read More →

SUBIECTII IMPUNERII SI SFERA DE CUPRINDERE A IMPOZITULUI PE PROFIT

Impozitele reprezinta o forma de prelevare a unei parti din veniturile si/sau averea persoanelor fizice si juridice la dispozitia statului in vederea acoperirii cheltuielilor publice. Aceasta prelevare se face in mod obligatoriu, cu titlu nerambursabil si fara contraprestatie directa din partea statului.

Read More →

Procesul de creditare in Romania

Aparitia creditului este strans legata de dezvoltarea productiei si circulatiei marfurilor; evolutia acestor fenomene a impus includerea schimbului – si, odata cu el, si a creditului – in cadrul relatiilor monetare. ”Creditul reprezinta relatia baneasca intre o persoana fizica sau juridica, numita creditor, care acorda unei alte persoane, numita debitor, un imprumut in bani in general cu o dobanda stabilita in functie de riscul pe care si-l asuma creditorul sau de reputatia debitorului”.

Read More →

Plata impozitului si contraventii

Plata impozitului se face astfel:

  • contribuabilii, societati comerciale bancare, persoane juridice romane, si sucursalele din Romania ale bancilor, persoane juridice straine, au obligatia de a plati impozit pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial, actualizate cu indicele de inflatie (decembrie fata de luna decembrie a anului anterior), estimat cu ocazia elaborarii bugetului initial al anului pentru care se efectueaza platile anticipate. Termenul pana la 545h78f care se efectueaza plata impozitului anual este termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit;
  • contribuabilii, au obligatia de a declara si plati impozitul pe profit trimestrial pana la data de 25 inclusiv a primei luni urmatoare trimestrului pentru care se calculeaza impozitul, daca in prezentul articol nu se prevede altfel. Incepand cu anul 2010, acesti contribuabili urmeaza sa aplice sistemul platilor anticipate.
Read More →

Recunoasterea imobilizarilor corporale

Recunoasterea unui activ este procesul de incorporare in bilant a unui element care corespunde definitiei de activ.

Read More →
Search
Side Widget
You can put anything you want inside of these side widgets. They are easy to use, and feature the new Bootstrap 4 card containers!